Vägen till Yrkeshögskolan NoviaVägen till Yrkeshögskolan Novia

 

Yrkeshögskolorna har en lång historia och en viktig roll i att stöda de regioner där vi verkar med kunnig arbetskraft. Novia bidrar till tillgång på kompetent personal och bidrar till välstånd och välmående i de regioner där högskolan finns.Teknik, företagsekonomi i Vasa

vasateknikforetagsekonomi2

Social- och hälsovård i Vasa

Vasa social halsovard2

Henriksgatan i Åbo

Abo2

Aboa Mare i Åbo

Abosjofart

Raseborg

raseborg2

Jakobstad

Yttermark och Vasascenkonst

Nykarlebykultur

Jakobstad kultur2