Vägen till Yrkeshögskolan NoviaVägen till Yrkeshögskolan Novia

 

Yrkeshögskolorna har en lång historia och en viktig roll i att stöda de regioner där vi verkar med kunnig arbetskraft. Novia bidrar till tillgång på kompetent personal och bidrar till välstånd och välmående i de regioner där högskolan finns.skolornasomblevnovia2