Donatorer

 

 DonatorerTACK FÖR DITT STÖD!

Yrkeshögskolan Novia tackar för ditt stöd i kampanjen Stöd framtidens kunnande Novia behöver en stark ekonomisk grund att stå på för att trygga sitt uppdrag att ge god högskoleutbildning på svenska, för det tvåspråkiga samhällets behov.

Vi vill garantera högklassig svenskspråkig undervisning i Finland även i framtiden. Genom detta vill vi säkerställa service på svenska, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett rikt kulturliv i våra regioner. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. Alla donationer – såväl stora som små – är värdefulla för oss.

Yrkeshögskolan Novia tackar varmt alla som deltog i kampanjen!

 

noviasigill k10 


Vi är med och stöder Yrkeshögskolan Novia genom kampanjen Stöd framtidens kunskap.
Endast de som godkänt publicering är listade nedan. Donatorer som gett sitt godkännande
för publicering finns på Novias hemsida under två års tid från och med 1.1.2019.
Vi nämner också donatorerna i vårt nyhetsbrev till våra alumner och publicerar donatorerna i årsberättelsen 2018.

Företag och samfund

1. Ab LKI Käldman Oy
2. Ab Mellanå Plant Oy
3. Ab Solving Oy
4. Aktia Bank Abp
5. Aktiastiftelsen i Korsholm sr
6. Aktiastiftelsen i Oravais
7. Aktiastiftelsen i Vasa sr
8. Andelslaget Österbottens Kött
9. Arla Oy
10. Botnia Marin Oy Ab
11. Contria Oy
12. DIFF - Ingenjörerna i Finland r.f.
13. Ekenäs Energi
14. Evald och Hilda Nissis stiftelse sr
15. Finlands Svenska Byggare r.f.
16. Fiskars Oyj Abp
17. Föreningen Konstsamfundet r.f.
18. Geberit Production Oy
19. Grano Oy
20. Handlanden Gustaf Swanljungs Donationsfond
21. Harry Schaumans stiftelse
22. Hogia Ferry Systems Ab
23. Högskolestiftelsen i Österbotten
24. Insinööritoimisto Granlund Pohjanmaa Oy
25. Jake Rakennus Bygg Oy
26. Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse sr
27. KPO
28. Kvevlax Sparbank
29. KWH-koncernen Ab
30. Liikesivistysrahasto
31. LokalTapiola
32. Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse
33. Merinova Ab
34. Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta
35. Mäenpää Rakennus Oy - Byggnads Ab
36. Peab Oy
37. Per Spakis stiftelse sr
38. Pro Allegro rf
39. Rakennusmestarien Säätiö sr
40. Ramboll Finland Oy
41. Snellmans Köttförädling Ab
42. Sparbanksstiftelsen Aktia i Petalax
43. Sparbanksstiftelsen Aktia Pörtom
44. Sparbanksstiftelsen i Ingå
45. Stiftelsen A.B. Svenska småbruks och egna hems undervisningsfond sr
46. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
47. Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
48. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr
49. Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr
50. Stiftelsen för kunskapsteori och informatik sr
51. Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland (Svenska kulturfonden)
52. Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen
53. Stiftelsen för Åbo Akademi
54. Stiftelsen M och A Löfgrens Understödsfond sr
55. Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium
56. Sweco Rakennetekniikka Oy
57. Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland rf.
58. Svenska Folkskolans vänner
59. Svenska kulturfonden i Björneborg
60. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf.
61. Svensk-Österbottniska Samfundet
62. Sydkustens Andelsbanksförening
63. Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piiri ry.
64. Tradenomiliitto TRAL ry
65. Valio Oy
66. Wapice Ltd
67. Vasa Andelsbank och Andelsbankerna i Österbotten
68. Vasa Elektriska
69. VEO Oy
70. Veritas Pensionsförsäkring
71. Viktor Ollqvists stiftelse
72. William Thurings stiftelse
73. Viria Oyj
74. Västra Nylands handelskammare
75. Vörå Sparbanks Aktiastiftelse sr
76. Österbottens företagarförening
77. Österbottens handelskammare
78. Österbottens handelskammare, Jakobstad

Privatpersoner

1. Ahlbäck Mikael
2. Andersson Helmer
3. Andersson Örjan
4. Backström-Widjeskog Bettina
5. Buss Anna
6. Böckelman Thomas
7. Ehrnrooth Albert
8. Ekstrand Anne
9. Finne Thomas
10. Granqvist Stefan
11. Haglund Tomas
12. Heikel Mats
13. Heir Kjell
14. Hellund Cecilia
15. Jusslin Björn
16. Karp Ulrica
17. Kass Linda
18. Koivisto Kimmo
19. Lillas Alice
20. Lindholm Mats
21. Mård Thomas
22. Mäkinen Hanna
23. Nordström Anders
24. Nygård Björn
25. Roos Kim
26. Sandberg-Kilpi Eva
27. Selin Janina
28. Serifat Biobaku
29. Sjöholm Peter
30. Stenman Kristina
31. Sved Holger
32. Svens Carola
33. Taxell Christoffer
34. Westergård Rune