Bibliotek

Novias biblioteksverksamhet ingår i Tritonia, som är ett sambibliotek och en stödenhet för undervisningen (Edulab) för Yrkeshögskolan Novia, Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet samt för Åbo Akademis enheter i Vasa och Jakobstad och Hankens enhet i Vasa.

Tritonias biblioteks- och informationstjänster finns vid alla Yrkeshögskolan Novias enheter, i Vasa, Åbo och Jakbstad. I Raseborg ges tjänsterna vid stadsbiblioteket. 

Du kan söka tryckt och digitalt material och förnya dina lån via sökportalen Finna. I Raseborg söker man tryckt material och förnyar sina lån via Lukas. Du hittar Novias och andra yrkeshögskolors digitala examensarbeten i Theseus. I ämnesguiderna LibGuides får du hjälp med informationssökning för just ditt område, digitalt på licens, Open Access och tryckt material.

Tritonia Vasa

Tritonia Åbo

Tritonia Jakobstad

Raseborgs stadsbibliotek

Inom Novia hör biblioteket under Studerandeservice, chef för studerandeservice Thomas Böckelman. Inom Tritonia ansvarar vicedirektör Christina Flemming för Novias biblioteksverksamhet. Anne Lehto är Tritonias direktör.