Bibliotek

Novias biblioteksverksamhet ingår i Tritonia, som är ett sambibliotek och en stödenhet för undervisningen (Edulab) för Yrkeshögskolan Novia, Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet samt för Åbo Akademis enheter i Vasa och Jakobstad och Hankens enhet i Vasa.

Tritonias biblioteks- och informationstjänster finns vid Yrkeshögskolan Novias enheter i Vasa och Jakobstad. I Raseborg ges tjänsterna vid stadsbiblioteket och i Åbo av Åbo Akademis bibliotek, från 1.8.2017. Böcker och annat material kan sökas via ÅA:s Almaportal.

Du kan söka tryckt och digitalt material och förnya dina lån via sökportalen Finna. I Raseborg söker man tryckt material och förnyar sina lån via Lukas. Du hittar Novias och andra yrkeshögskolors digitala examensarbeten i Theseus. I ämnesguiderna LibGuides får du hjälp med informationssökning för just ditt område, digitalt på licens, Open Access och tryckt material.

Tritonia Vasa

Tritonia Åbo

Tritonia Jakobstad

Raseborgs stadsbibliotek

Inom Novia hör biblioteket under Studerandeservice, chef för studerandeservice Thomas Böckelman. Inom Tritonia ansvarar vicedirektör Christina Flemming för Novias biblioteksverksamhet. Anne Lehto är Tritonias direktör.

 

Biblioteket på Nunnegatan flyttar

Hösten 2017 flyttar Yrkeshögskolan Novias undervisning i Åbo från Nunnegatan till nya utrymmen på Henriksgatan 7. Även biblioteket kommer att flytta från Nunnegatan in i ÅA:s Asa-bibliotek, adress Fänriksgatan 3 A. Från 1.8 övertas Novias biblioteksverksamhet i Åbo av Åbo Akademis bibliotek.

Tritonia Nunnegatan har öppet sista dagen 24.5.2017. Böcker som nu lånas från biblioteket får längre lånetid, eftersom de inte kan förnyas under en övergångstid då de inte heller är synliga i Finna. Fram till midsommar kan böcker returneras till Yrkeshögskolan Novias campus på Nunnegatan. Från och med augusti betjänar Asa-biblioteket på Fänriksgatan 3 A Novias studerande och personal i Åbo. Böcker, tidskrifter och e-material för Åbo-utbildningarna hittas från hösten i ÅA:s Almaportal.

Tritonia Express- och fjärrlåneservicen från och till Nunnegatan upphör per 2.5.2017. Fjärrlåneservicen mellan Tritonia och Åbo Akademis bibliotek fortsätter som förut.

Närmare information: Vice direktör Christina Flemming, 029-449 8223, christina.flemming@tritonia.fi