Vasa

Novias bibliotek i Vasa är en del av Tritonia, som är högskolornas gemensamma bibliotek och lärocenter. Tritonia upprätthålls av Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Svenska handelshögskolan.

För öppettider och närmare uppgifter se www.tritonia.fi

Sök material och förnya dina lån i Tritonias Finna portal.

Kontaktuppgifter:

Universitetsstranden 7, 65200 Vasa
Lånedisken tfn 029 449 8258
loans@tritonia.fi
Informationstjänst tfn 029 449 8258

Personal anställd av Novia vid Tritonia Universitetsstranden:

Informatiker Carina Engblom
mobil 029 449 8552
carina.engblom@tritonia.fi

Informatiker Gun Vestman
mobil 029 449 8262
gun.vestman@tritonia.fi

Bibliotekssekreterare Ann-Charlott Kempe
mobil 029 449 8230
ann-charlott.kempe@tritonia.fi

Tritonia Universitetsstranden

Tritonia Universitetsstranden betjänar följande utbildningar vid Novia:

 • Byggmästare (YH)
 • Dramainstruktör (YH)
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik
 • Ingenjör (YH), el- och automationsteknik
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik
 • Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik
 • Ingenjör (YH), produktionsekonomi
 • Tradenom (YH), företagsekonomi
 • Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap
 • Bachelor of Engineering, Energy Technology

 

 • Barnmorska (YH)
 • Bioanalytiker (YH)
 • Estenom (YH)
 • Hälsovårdare (YH)
 • Röntgenskötare (YH)
 • Sjukskötare (YH)
 • Socionom (YH)
 • Social- och hälsovård (högre YH)
 • Bachelor of Health Care, Nursing