Åbo

Nunnegatan

För öppettider och närmare uppgifter se www.tritonia.fi

Sök material och förnya dina lån i Tritonias Finna portal.

Kontaktuppgifter:

Nunnegatan 4, 20700 Åbo
Lånedisken tfn (02) 432 3130
nunnegatan@tritonia.fi

Personal anställd av Novia:

Informationsspecialist Johanna Glader
tfn (02) 432 3131
johanna.glader@novia.fi

Informatiker Siv Österman
tfn (02) 432 3133
siv.osterman@novia.fi

Yrkeshögskolan Novias bibliotek på Nunnegatan betjänar följande utbildningar:

 • Hälsovårdare (YH)
 • Restonom (YH), turism
 • Samhällspedagog (YH)
 • Sjukskötare (YH)
 • Socionom (YH)
 • Tradenom (YH), företagsekonomi
 • Social- och hälsovård (högre YH)
 • Master of Culture and Arts/Business Administration/Hospitality Management, Leadership and Service Design

 

Hertig Johans parkgata

På Hertig Johans parkgata finns ett referensbibliotek som betjänar:

 • Sjökapten (YH)
 • Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain
 • Bachelor of Engineering, Maritime Technology

All utlåning sker via Nunnegatan. Bibliotekets böcker liksom Novias digitala resurser hittas i Tritonias Finna portal.

Kontaktuppgifter:

Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo
nunnegatan@tritonia.fi

Betjäning fås på onsdagseftermiddagar av informatiker Siv Österman.