Åbo

Nunnegatan

För öppettider och närmare uppgifter se www.tritonia.fi

Sök material och förnya dina lån i Tritonias Finna portal.

Kontaktuppgifter:

Biblioteket har flyttat från Nunnegatan in i ÅA:s Asa-bibliotek, adress Fänriksgatan 3 A. Från 1.8 övertas Novias biblioteksverksamhet i Åbo av Åbo Akademis bibliotek. 

Personal anställd av Novia:

Informationsspecialist Johanna Glader
tfn (02) 215 3205 eller 050 356 4729
johanna.glader@novia.fi

Informatiker Siv Österman
tfn (02) 215 3206 eller 050 326 3673
siv.osterman@novia.fi

Yrkeshögskolan Novias bibliotek på Nunnegatan betjänar följande utbildningar:

 • Hälsovårdare (YH)
 • Restonom (YH), turism
 • Samhällspedagog (YH)
 • Sjukskötare (YH)
 • Socionom (YH)
 • Tradenom (YH), företagsekonomi
 • Social- och hälsovård (högre YH)
 • Master of Culture and Arts/Business Administration/Hospitality Management, Leadership and Service Design

 

Hertig Johans parkgata

På Hertig Johans parkgata finns ett referensbibliotek som betjänar:

 • Sjökapten (YH)
 • Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain
 • Bachelor of Engineering, Maritime Technology

All utlåning sker via Nunnegatan. Bibliotekets böcker liksom Novias digitala resurser hittas i Tritonias Finna portal.

Kontaktuppgifter:

Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo
siv.osterman@novia.fi

Betjäning fås på onsdagseftermiddagar av informatiker Siv Österman.