Öppethållningstider och kontaktuppgifter

Informationsspecialist Johanna Glader
Nunnegatan 4, 20700 Åbo
Tfn (02) 432 3131

Kontaktuppgifter och öppettider för respektive servicepunkt: