Vasa

Aktuella öppettider och närmare uppgifter om servicen hittas på Tritonias webbsidor.

Kontaktuppgifter:

Lånedisken tfn 029 449 8258 / loans@tritonia.fi

Personal 

Informatiker Carina Engblom
mobil 029 449 8552
carina.engblom@tritonia.fi

Informatiker Gun Vestman
mobil 029 449 8262
gun.vestman@tritonia.fi

Bibliotekssekreterare Ann-Charlott Kempe
mobil 029 449 8230
ann-charlott.kempe@tritonia.fi