Raseborg

Biblioteksverksamheten är integrerad i stadsbiblioteket och bibliotekskatalogen Helle används för tryckta samlingar medan de elektroniska resurserna hittas via Tritonias Novia-Finna.

Kontaktuppgifter:

Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs
tfn (019) 289 2950
biblioteket@raseborg.fi

Personal anställd av Novia:

Informatiker Malin Wikström-Orre
tfn (019) 224 8141 / 044 449 8141
malin.wikstrom-orre@novia.fi

Information om öppettider via Raseborgs stadsbibliotek.