Jakobstad

Novias bibliotek i Jakobstad är en del av Tritonia Allegro, som är ett gemensamt bibliotek för Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi samt Yrkeshögskolan Centria.  Aktuella öppettider och närmare uppgifter om servicen hittas på Tritonias webbsidor.

Kontaktuppgifter:

Telefon (06) 324 7846
e-post: allegro@tritonia.fi

Personal anställd av Novia:

Informatiker Linda Träisk (arbetstid 55%)
Telefon (06) 324 7847
linda.traisk@tritonia.fi

Bibliotekssekreterare Tina Hagnäs-Dubloo (arbetstid 55% - tjänstledig)
Telefon (06) 328 5136
tina.hagnas-dubloo@tritonia.fi

Tritonia Allegro