Åbo

Campus Åbo

Kontaktuppgifter:

Biblioteket har flyttat från Nunnegatan in i ÅA:s Asa-bibliotek, adress Fänriksgatan 3 A och bibliotekstjänsterna ges av Åbo Akademis bibliotek

Kontaktpersoner för Novia:

Informationsspecialist Johanna Glader
tfn (02) 215 3205 eller 050 356 4729
johanna.e.glader@abo.fi

Biblioteksamanuens Siv Österman
tfn (02) 215 3206 eller 050 326 3673
siv.osterman@abo.fi

Information om öppettider via Åbo Akademis bibliotek.

Hertig Johans parkgata

På Hertig Johans parkgata finns ett referensbibliotek som betjänar utbildningarna inom sjöfart.

Kontaktuppgifter:

Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo
siv.osterman@abo.fi

Betjäning fås på onsdagseftermiddagar av biblioteksamanuens Siv Österman.