Enheten Jakobstad

PRINT KajsaDahlback SJ 4Enhetschef Kajsa Dahlbäck

304

studerande totalt vid enheten 2019

95

studerande inledde sina studier vid enheten 2019


Mål och resultat

Enheten Jakobstad hade hösten 2019 totalt 95 studerande som inledde yrkeshögskolestudier. Totalt 13 inledde inom högre YH. Totalt var 304 studerande inskrivna på enhetens utbildningar och 58 studerande tog examen. Verksamheten inom kontinuerligt lärande (öppna YH) ökade och väckte intresse såväl nationellt som internationellt. Utbildningarna upplevs hålla god kvalitet och en specifik personlig profil av såväl interna som externa granskare. Personalens publikationsaktivitet ökade betydligt, vilket tyder på personalens relevans och aktivitet inom respektive bransch.

Enheten gick in för att årligen anta studerande till högre YH-utbildning. Den alternerar mellan utbildningarna och skräddarsys i enlighet med branschens behov. Hösten 2019 avslutades utbildningen Entrepreneurship in the Arts inom musik och en ny utbildning med samma inriktning startades inom bildkonst. Som lärare fungerar de internationellt renommerade Richard Smith och Power Ekroth.


Utbildningarnas höjdpunkter 

Förutom den veckovisa kärnverksamheten, så hade utbildningen i musik och scenkonst också besök av flera uppskattade gäster under 2019. Jarmo Saaris improvisations-workshop under RUSK-festivalen var en av de absoluta höjdpunkterna. Utbildningen i barockmusik firade sitt 10-årsjubileum i december med en konsert som samlade flera alumner från utbildningen i Schaumansalen. De nya scenkonstpedagogstuderanden startade hösten med repetitioner, som resulterade i en mycket uppskattad föreställning för lågstadiegrupper "Dagen då solen spikades fast".

Samarbeten med olika föreningar, festivaler och övriga utbildningar i campuset fortsatte som en viktig del av verksamheten. Igen fick studeranden medverka och delta i programmet för Jeppis Jazz Festival, när Jazzoo r.f. bjöd in de främsta internationella och nationella artister i jazzvärlden till Jakobstad och Campus Allegro.

Utbildningen i konst, foto och design har under året hållit studerandeutställningar både i Jakobstad och runt om i Finland. Det studerandedrivna utställningsutrymmet White Box har bedrivit en aktiv utställningsverksamhet där studerande från utbildningens alla fyra profileringar har fått möjlighet att visa sina arbeten. Utbildningens lärare är kontinuerligt aktiva inom sina respektive branscher och inom Novias forskning- och utvecklingsarbete.

Pedagogisk utveckling

Kulturenheten fortsatte under året arbetet med att utveckla hållbara lärarteam inom utbildningarna i samverkan med personal inom FoU. Detta för att ge personal möjlighet stöda varandra och tillsammans hitta nya vägar i ett förändrat utbildningslandskap. Digitaliseringen har gett oss möjlighet att genom nätförlagda pedagogiska verktyg, t.ex. Linkedin Learning, Digitala Bron och Moderskeppet, erbjuda våra studerande fler möjligheter till kunskapsutveckling. Resultat från FoU-projekt har föredömligt använts inom undervisningen för den pedagogiska och innehållsmässiga utvecklingen. Detta i synnerhet inom entreprenörskap och digitalisering.


Positiva händelser under året

2019 började med en energispäckad och fartfylld produktion av West Side Story som gjordes i samarbete med regionens musikutbildningar. Hela enhetens utbildningar deltog i utförandet av produktionen och den fyllde salarna i såväl Karleby som Jakobstad. Som regissör fungerade Lidia Bäck, kapellmästare var Ralf Nyqvist och koreograf Marko Keränen. Att sammanföra kulturutbildningarna i regionen ger möjlighet att göra större konstnärliga produktioner och att erbjuda studerande att bl.a. jobba över språkgränserna.

I maj månad välkomnades en mängd studerande från nätverket Act in Art till en vecka lång bootcamp på Campus Allegro. Temat för bootcampen var "The Art of Living on the Arts" och man behandlade entreprenörskap ur kulturbranschens synvinkel. Novias lektorer Mats Granfors, Bettina Backström-Widjeskog och Emma Westerlund deltog med sitt specialkunnande och hela projektet var mycket uppskattat bland deltagarna.

Allegro Spring Festival öppnade dörrarna till Campus Allegro och erbjöd på över 60 evenemang under en dryg månad. Alla utbildningarna i campus medverkade och besökarna fick ta del av artist talks, teaterföreställningar, utställningar och konserter. Festivalen som 2019 ordnades för första gången var uppskattad såväl bland arrangörerna som evenemangsbesökarna.

I september fick Novia hålla de nationella bildkonstutbildningarnas utställning "Bildkonstriket" i Jakobstad. Bildkonstnärer med examen från de finländska yrkeshögskolorna ställde ut sina verk i Campus Allegro och Energiverket.

Koncept: Mästarlärarna introducerades under hösten 2019 i samarbete med staden Jakobstad. Genom detta koncept får studerande redan under studietiden kontakt och inspiration av de allra bästa i respektive bransch. Mästarlärarna är finländska, nordiska eller europeiska artister eller konstnärer med ett särskilt intresse för att pedagogiskt föra vidare sitt spetskunnande.

Enheten fortsatte med aktivt deltagande i olika digitaliseringsprojekt, i enlighet med Novia 2020+. Det nationella spetsprojektet "Digisti yhdessä" är ett samarbetsprojekt mellan samtliga musikutbildningar vid landets yrkeshögskolor där målsättningen är att producera gemensamma digitala kurser. Enheten började planera FoU-projektet EDDA där man undersöker digital närvaro i en konstnärlig produktion, premiären för föreställningen är i mars 2020.