Studerandekåren Novium

Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandes intressen. Detta förverkligas bl.a. genom studeranderepresentation och intressebevakning i olika organ inom Novia och hos externa samarbetsparter, genom tutorverksamhet, utbildningar, studerandeförmåner och evenemang. Medlemskapet i Novium är frivilligt, men kåren representerar ändå alla studerande vid Novia. Novium förser medlemmarna med AMK-studiekortet som berättigar till många nationella förmåner.

Intressebevakning
Novium utser studeranderepresentanter och finns representerad i bl.a. Novias Ab-styrelse, utbildningsenheternas ledningsgrupper, arbetsgrupper inom Novia samt externt i t.ex. studiebostadsstiftelser. Studerandebarometern genomfördes under våren för att mäta studerandes trivsel och samla utvecklingsförslag för högskolans verksamhet. Novium är medlem i Finlands studerandekårers förbund SAMOK, genom samarbete inom SAMOK tillsammans med övriga studerandekårer sköts den nationella intressebevakningen. Novium tillhandahåller ett trakasseriombud som studerande kan vända sig till helt anonymt via adressen hej@novia.fi.

Tutorverksamhet
Novium ordnar tutorutbildningar för väntutorer, PR-tutorer, internationella tutorer och studietutorer. 2019 utbildades 76 väntutorer, 15 PR-tutorer, 18 internationella tutorer och fem studietutorer. Väntutorerna introducerar och handleder första årets studerande i studielivet. PR-tutorerna marknadsför Novia och dess utbildningar till andra stadiets skolor, både genom att besöka och ta emot skolor från hela landet. PR-besöken koordineras av Noviums tutorsekreterare i samarbete med kommunikationsverksamheten vid Novia. De internationella tutorerna hjälper till att introducera utbytesstuderande till studielivet och det finländska samhället. Studietutorerna fungerar som stöd åt medstuderande i mera invecklade kurser.

Internationell verksamhet
Novium ordnade under året egna evenemang för internationella studerande och erbjöd aktiviteter i samarbete med Erasmus Student Network. Novium erbjuder också utbytesstuderande möjligheten att hyra startpaket, innehållande bl.a. husgeråd, för kortare vistelser i Finland på samtliga Novias verksamhetsorter.

Studerandekultur
Tillsammans med andra studerande- och studentkårer var Novium under året med och ordnade traditionella studerandeevenemang så som Wappen, Vasa Campus festival, fackeltåg på självständighetsdagen och fastlagstisdagens pulkatävlingar i Vasa och Åbo. Novium ordnade även traditionsenligt BTS-party på samtliga Novias verksamhetsorter. År 2019 ordnades Noviums XI årsfest i Åbo. Novium samarbetar med de ämnes- och ortvisa studerandeföreningarna som finns inom Novia, bl.a. genom den årliga styrelseutbildningen.

Fakta om Novium
Medlemmar: ca 1950 studerande

Fullmäktige: 15 personer
Utses av studerandekårens medlemmar genom val på hösten. Mandatperioden är ett kalenderår. Fullmäktige är studerandekårens högsta beslutande organ och godkänner verksamhetsplan, budget, reglementen och riktlinjer för verksamheten.

Styrelse: 7 personer
Väljs för ett kalenderår av fullmäktige. Styrelsen leder och genomför verksamheten tillsammans med utskott och personal. Alla i styrelsen har ett eller fler ansvarsområden.

Kanslier: fyra stycken

Kanslier finns i Vasa (Wolffskavägen), Åbo (Henriksgatan), Raseborg samt i Jakobstad. Kansliet i Jakobstad används tillsammans med den lokala studerandeföreningen Skruvster.

Personalen består av fyra anställda, generalsekreterare (Vasa), tutorsekreterare (Vasa), informationssekreterare (Raseborg) och intressebevakningssekreterare (Åbo).

Utbildade tutorer under året 76 väntutorer, 15 PR-tutorer, 18 internationella tutorer och fem studietutorer.

 

 

Fackeltag 6.12.2019 webbStyrelsemedlemmarna Jonny Skogberg, Tobias Nygård och Eliina Sarinko representerade Novium vid fackeltåget 6.12.2019 i Vasa.

Noviums arsfest 15.3.2019 wwebbNoviums XI årsfest firades 15.3.2019 i Åbo. På bilden Noviums styrelsemedlemmar Milla Urvas, Eliina Sarinko, Sharie Sveholm, Felix Karlström, Linda Johans och Jonny Skogberg samt rektor Örjan Andersson.