Personalstatistik

Anställda i huvudsyssla (per 31.12.2019)

Undervisningspersonal

Personal inom administration och stödtjänster

Personal inom forskning och utveckling samt CLL

Antal anställda i huvudsyssla ortsvis per 31.12.2019

139

Vasa

34

Jakobstad

41

Raseborg

69

Åbo

Utbildningsnivå hos undervisningspersonal i huvudsyssla

 
Åldersstruktur

Könsfördelning

Sjukfrånvaro

2019

dagar år 2019

1784

dagar år 2018

7,13

dagar/anställd år 2019

6,17

dagar/anställd år 2018

Anställningsförhållande