Personal

Under året följdes handlingsplanen för personalstrategin upp genom en rad åtgärder. Novia tog i bruk ett elektroniskt ansökningssystem, Laura, för att förenkla och försnabba behandlingen av arbetsansökningar. I och planeringen av en ny organisation förstärktes stödet till de kommande institutionerna med anställande av en HR-specialist och en fastighets- och säkerhetschef. Arbetarskyddsprogrammet uppdaterades och en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan godkändes.

I enlighet med handlingsplanen för personalstratgin genomfördes en utbildning av ledningsgruppen och en utbildning för förmän. Flextid infördes i organisationen för administrativ- och stödtjänstpersonal.

Verkställande av tidigare samarbetsföhandlingar kunde avslutas under året. Antalet anställda i Novia var i medeltal 287 under 2019, det är en ökning med 8 personer från fjolårets antal. Åtta personer avgick med pension under året.

Koncernens totala personalkostnader år 2019 uppgick till 17 756 000 MEUR.

 

Antal anställda 

Antalet anställda i Novia per 31.12.2019 uppgick till 283. 

 

 

Anställda som avgått med pension

BJÖRKLUND Gunilla, Lektor, Åbo
ENGBLOM Engelbert, Lektor, Raseborg
HANSEN Klaus, Lektor, Raseborg
FAGERSTRÖM Britt-Mari, Lektor, Raseborg
GRANQVIST Stefan, Överlärare, Vasa
STENBACK Vivi-Ann, Enhetsassistent, Vasa
SVED Holger, Lektor, enhetschef, Vasa
ÅGREN-RINTALA Viveka, Lektor, Vasa 

 

Ett varmt tack till er för en värdefull insats!
Rektor Örjan Andersson

Kjell Heir

 

Kjell Heir
Förvaltningschef