Ledning

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

 

kaj gustaf berg

ulrica karp

lasse svens

Broman Samuel.farg rund6

johan aura

rektor moira von wright kontrast liten foto anna hartvig copy

mats lindfelt2

camilla ribacka

felix rund

 

 

 

 

I ordningsföljd från vänster: Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, Ulrica Karp, Lasse Svens, Samuel Broman, Johan Aura, Moira von Wright, Mats Lindfelt, Camilla Ribacka och Felix Karlström.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ägande
75 % Åbo Akademi
12,5 % Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
12,5 % Utbildningsstiftelsen Sydväst 

Den nya styrelsen tillträdde 12.6.2019.

Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Samuel Broman, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Viceordförande Ulrica Karp, viceordförande, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Mats Lindfelt, Åbo Akademi
Moira von Wright, Åbo Akademi
Camilla Ribacka, Personalrepresentant
Felix Karlström, Studeranderepresentant

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson
Sekreterare: Förvaltningschef Kjell Heir

Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp 2019

 

orjan11

kjell heir

wille4

therese

jenny svartsjo

holgersved

evamatintupa

eva sandberg kilpi

kajsa2

 

 

 

 

Rektor Örjan Andersson, Vasa
Förvaltningschef Kjell Heir, Vasa
Chef för forskning och utveckling Wilhelm Fortelius, Raseborg
Ekonomichef Therese Nyström-Saaristo
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, Vasa

Enhetschef för enheten Vasa Holger Sved
Enhetschef för enheten Vasa Eva Matintupa
Enhetschef för enheten Åbo Raseborg Eva Sandberg-Kilpi
Enhetschef för enheten Jakobstad Kajsa Dahlbäck

Ledningsgruppens sekreterare VD-assistent Pia Rönnlund, Vasa