Daniela Sundell vald till årets lärare

Novias lektor Daniela Sundell i Åbo vald till årets lärare på de nationella AMK-dagarna

Priset delades ut på de nationella AMK-dagarna i Kuopio 8-9.5.2019. Priset delas ut för första gången i år och syftet är att lyfta fram den goda undervisning som görs inom yrkeshögskolorna.

Daniela Sundells studerande vid Novias campus i Åbo har föreslagit för Studerandekåren Novium att hon skall väljas och kåren har bland fyra förslag inom Novia valt att föra fram Daniela från Yrkeshögskolan Novia. Juryn, som bestod av företrädare för SAMOK, Arene och OAJ, valde ut Daniela Sundell bland de 20 förslag som gjorts av studerandekårerna vid yrkeshögskolorna.

”Det värmer att få ta emot ett pris som detta och jag känner stor glädje och tacksamhet. Priset motiverar och inspirerar mig som lärare att tro på det jag gör och att jobba och utvecklas”, säger lektor Daniela Sundell.

”I mitt läraryrke utgår jag starkt från min bakgrund från det sociala området, där nyckelorden för mig är bemötande, dialog och respekt. Läraryrket är mångsidigt och spännande. Att få jobba tillsammans med studerande, med lärare med varierande bakgrund och i dialog med arbetslivsrepresentanter är oerhört inspirerande och lärorikt”, säger Daniela Sundell.

Motivering till priset 

Daniela Sundell är en glad, professionell, jordnära hjälpsam och inspirerande lärare som alltid tar hänsyn till varje studerande och det är tydligt att hon verkligen bryr sig om dem, har förståelse för studerandes privata liv och finns som stöd samt handleder och hjälper sina studeranden på alla sätt hon kan. Daniela har bred kunskap och erfarenhet inom sitt område och är engagerad i det hon gör. Hon brinner verkligen för sina undervisningsområden och ser alltid till att studerande både tycker om samt får ut det mesta och bästa möjliga ur kursen.


Hon planerar och bygger upp kurser och dess innehåll på ett mångsidigt, intressant och lärande sätt. Daniela använder sig också utav olika undervisningsmetoder, så att studerandena skall få så mycket som möjligt ut av kurserna. Hon är öppen för både positiv feedback och utvecklingsförslag för att på bästa sätt kunna utveckla sig själv samt sina kurser, så att resultaten blir så bra som möjliga. Daniela ser också till att studerande förstår varför de behöver ha kunskapen de får och hur de kan dra nytta av den i framtiden.

 

IMG 3 3Lektor Daniela Sundell och rektor Örjan Andersson på AMK-dagarna i Kuopio. Foto: Jenny Svartsjö

IMG 2Priset delades ut på de nationella AMK-dagarna i Kuopio 8-9.5.2019.