Marknadsföringssatsningar

De årligen återkommande UniYH-dagarna ordnades i Åbo 18.1, Vasa 25.1 och Åbo 8.3 tillsammans med Åbo Akademi. Evenemangen är populära, och 2019 deltog ca 500 besökare i Åbo i januari, ca 700 i Vasa och ca 650 i Åbo i mars. UniYH-dagarna riktar sig till svenskspråkiga gymnasier, yrkesinstitut och folkhögskolor.

Deltagarna fick information om Novias och Åbo Akademis utbildningsutbud under presentationer och vid mässbord. Under dagarna erbjöds deltagarna även möjligheten att delta i olika typer av förevisningar, aktiviteter och rundvandringar för att få en mångsidig bild av utbildningarna.

Studiehandledarna kunde delta i ett informationstillfälle där arrangörerna presenterade olika aktualiteter och träffen avslutades med en lunch under fria former.

Novia har medverkat i flera mindre mässor under året:
• Närpes 31.1
• Raseborg 13.2
• Kimitoön 1.3
• Dragsvik 6.3
• Raseborg 23.8

Det har även ordnats ett flertal informationstillfällen om nya utbildningar

• Arbetsledning inom bygg 11.3
• Programmering, utveckling och systemförvaltning 24.10
• Rakennusalan työnjohdon polkuopinnot 10.12

Tillsammans med Åbo Akademi presenterade Novia sina utbildningar på Edu+Job-mässan i Karleby 5.2 och i Vasa 7.2. Det var första gången evenemanget ordnades i Vasa. Evenemangen riktade sig till ungdomar och vuxna som söker sig till fortsatta studier och arbetssökande. Mässorna besöktes av totalt ca 3 250 personer.

Novia representerades på Åpopäivät 2019, ”Silta tulevaisuuteen” i Åbo 7-9.2. Evenemanget besöktes av ca 650 studiehandledare. Dessa fick, förutom att diskutera med personal i Novias monter, även besöka AboaMare på en guidad rundtur.

Konferens för examens- och utvecklingsarbeten ordnades vid Campus Vasa 9-10.4, 20-23.5 samt 22.11. Evenemangen ordnas för att ge studerande, deras uppdragsgivare, personal och allmänheten en möjlighet att mötas och diskutera de projekt som studerande arbetat med.

Läsåret 2019–2020 invigdes i Vasa med Vasa Campus Festival 4.9. Kvällens huvudartist var Italo Brothers, och med evenemanget ville Vasa stads samtliga högskolor och studerande-/studentkårer samt Vasa stad välkomna alla studerande, högskolepersonal samt stadens invånare till det nya läsåret.

Novia deltog i EAIE:s internationella konferens och utställning i Helsingfors 24-27.9. Den årliga konferensen och utställningen är ett forum för utbyte av idéer och skapande av nätverk. Temat för årets konferens var ”encompassing all voices”. Novia och de övriga finländska yrkeshögskolorna var en del av den avdelning på mässan som representerade finländsk utbildning.

VAMK och Vasa universitet arrangerade Lukiopäivä i Alere 10.10. Evenemanget riktade sig till finskspråkiga gymnasieelever i västra Finland och dagen lockade runt 1 900 besökare. Novia var med i Alere och presenterade sitt utbildningsutbud på mässan.

Tillsammans med Rakennuslehti / Byggnadsindustrin i Finland ordnade Novia en karriärdag för byggstuderande 5.11. Under dagen fick de ca 150 deltagarna bekanta sig med byggnadsbranschen som framtida arbetsgivare genom de ca 20 utställarna och intressanta presentationer i Alere.

Högskolorna i Åbo höll en infodag för andra stadiets studiehandledare den 8.11. De ca 100 finsk- och svenskspråkiga deltagarna fick information om högskolornas antagning. Samtidigt höll alla fyra yrkeshögskolor i Åbo en sk AMK-dag för studerande där en PR-tutor presenterade Novias utbildningar och var tillgänglig vid mässbordet.

Den 8.11 ordnades också för första gången en YH-dag vid Campus Vasa. Syftet med dagen var att första och andra årets studerande på andra stadiet skulle få medverka i en autentisk högskoledag och få en känsla för vad högskolestudier innebär. De ca 300 deltagarna valde mellan pass som bl a utrikeshandelsteknik. Besökarna fick själva aktivt medverka i de olika laboratorierna i Technobothnia och kliniska träningscentret.

Den 22.11 hölls jubileumsseminariet ”Novias socionomer firar 20 år i Åbo” för studerande, alumner och personal med syftet att uppmärksamma att det gått 20 år sedan de första socionomerna (YH) utexaminerades. Under dagen fick de ca 140 deltagarna ta del av socionomutbildningens första år och det sociala områdets specialfrågor samt framtidsvisioner. Seminariet arrangerades av nuvarande socionomstuderande, som en sista studieprestation innan examen.

Tillsammans med Åbo Akademi fanns Novia på plats på SACO-studentmässan i Stockholm 27-29.11. Ca 30 000 personer besökte mässan, det största forumet för studieval efter gymnasiet i Sverige. Elin Larsson, som studerar till formgivare (YH) och är hemma från Sverige, gav besökarna praktiska råd om studier i Finland.

Finlands största utbildningsmässa, Studia-mässan, ordnades i Helsingfors 3-4.12 och besöktes av 13 400 personer. Novia representerades i två montrar, en för högskolorna i Vasa och en för högskolorna i Åbo. 

 

SVARTSJO JENNY IMG 2939

 

Kommunikationschef
Jenny Svartsjö