Händelser under året

Internationell mobilitet

IW2019Jakobstad 1 2

Novias studerande kan studera eller göra praktik utomlands som en del av sin examen. Även lärare och övrig personal kan delta i internationell mobilitet genom undervisning, fortbildning eller utbyte av best practices.

Läs mer ›

Novia deltog i SuomiAreena

suomiareena

Novia deltog för första gången i Folktingets Café Svenskfinland paviljong under SuomiAreena veckan,  Finlands största forum för samhällsdebatt samtidigt som Pori Jazz pågår i Björneborg.

Läs mer ›

Satsning på kvalitet

kvalitet3

Novia profilerar sig som en högskola som prioriterar systematisk kvalitetsledning.  Novias kvalitetsledning är också certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av certifieringsorganet DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling.

Läs mera ›

 

Studerandekåren Novium

Noviums arsfest 15.3.2019 2

Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandes intressen. Detta förverkligas genom studeranderepresentation och intressebevakning i olika organ inom Novia och hos externa samarbetsparter, genom tutorverksamhet, utbildningar, studerandeförmåner och evenemang.

Läs mer ›

Marknadsföringssatsningar på mässor och evenemnag

marknadsforing

Novia satsade på marknadsföring genom att delta i flera olika mässor och evenemang som riktar sig till ungdomar.

Läs mer ›

Novias lektor Daniela Sundell vald till årets lärare

Daniela Sundell 4

Novias lektor Daniela Sundell i Åbo vald till årets lärare på de nationella AMK-dagarna

Läs mer ›