Dotter- och intressebolag

Aboa Mare Ab  och GigaMare Inc.

Aboa Mare Ab

Aboa Mare Ab registrerades år 2005. Bolagets uppgift är att ordna utbildnings- och konsulttjänster inom den maritima sektorn. Verksamheten innefattar även anskaffning och hyrning av utbildningsutrustning, -utrymmen och -personal. Bolaget ägs till 70 % av Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och resterande 30 % ägs av Axxell Utbildning Ab.

Bolagets omsättning och resultat för 2019 var det bästa hittills i bolagets 15-åriga historia. Detta främst tack vare satsningarna i en ökad marknadsföring särskilt med användande av de sociala medierna men också genom tätare besök till våra kunder. En annan stor orsak till den ökade omsättningen var en stor efterfrågan på både azipod propulsion kurser och IGF kodens kurser. Bolaget har 2019 investerat i utvecklingen av kunnandet i användningen av simulator softvaran för planering av farleder och hamnar. Detta kommer att ge en ny marknad i framtiden med tanke på farledssäkerhet och testning av olika fartygstypers lämplighet till farleden.

 

Omsättning för Aboa Mare Ab


1,72

miljoner euro i omsättning 2019

1,48

miljoner euro i omsättning 2018

1,33

miljoner euro i omsättning 2017

GigaMare Inc.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi äger 20 % av bolaget GigaMare Inc. med hemort Filippinerna. Bolaget erbjuder utbildningstjänster huvudsakligen inom den maritima sektorn.

GigaMare Inc. uppvisar enligt de bokslutsuppgifter som erhållits ett resultat för räkenskapsperioden som uppgår till -362 677 euro (PHP-20 641 851) med omräkningskurs 0,01757. Motsvarande resultat för 2018 var 436 404 euro (PHP 26 257 740).

 

Omsättning för GigaMare Inc. *

2,0

miljoner euro i omsättning 2019

2,6

miljoner euro i omsättning 2018

2,3

miljoner euro i omsättning 2017

  

* Summan som uppges i euro, omräkningskurs i Filippiska pesos, PHP uppges nedan.

2019 113 523713 PHP med omräkningskurs 0,01757
2018  154171024 PHP med omräkningskurs 0,01662
2017  145661343 PHP med omräkningskurs 0,01562
2016  135752259 PHP med omräkningskurs 0,01911