Studerandekåren Novium

Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandes intressen. Detta förverkligas bl.a. genom studeranderepresentation och intressebevakning i olika organ inom Novia och hos externa samarbetsparter, genom tutorverksamhet, utbildningar, studerandeförmåner och evenemang. Medlemskapet i Novium är frivilligt, men kåren representerar ändå alla studerande vid Novia. 2018 inledde Novium ett samarbete med flera andra av Finlands yrkeshögskolors studerandekårer för att skapa ett eget studentkort. Frank-kortet ersattes och Novium förser sedan hösten 2018 Novias studerande med det nya AMK-studentkortet, som berättigar till många nationella förmåner.

 

Intressebevakning

Novium utser studeranderepresentanter och finns representerad i bl.a. Novias Ab-styrelse, utbildningsenheternas ledningsgrupper, arbetsgrupper inom Novia samt externt i t.ex. studiebostadsstiftelser. Studerandebarometern genomfördes under våren för att mäta studerandes trivsel och samla utvecklingsförslag för högskolans verksamhet.

 

Tutorverksamhet

Novium ordnar tutorutbildningar för väntutorer, PR-tutorer, internationella tutorer och studietutorer. 2018 utbildades 81 väntutorer, 30 PR-tutorer, 28 internationella tutorer och sju studietutorer. Väntutorerna introducerar och handleder första årets studerande i studielivet. PR-tutorer marknadsför Novia och dess utbildningar till andra stadiets skolor, både genom att besöka och ta emot skolor från hela landet. PR-besöken koordineras av Noviums tutorsekreterare i samarbete med kommunikationsverksamheten vid Novia. De internationella tutorerna hjälper till att introducera utbytesstuderande till studielivet och det finländska samhället. Studietutorerna fungerar som stöd åt medstuderande i mera invecklade kurser.

 

Internationell verksamhet

Novium ordnade under året egna evenemang för internationella studerande och erbjöd aktiviteter i samarbete med Erasmus Student Network. Novium erbjuder också utbytesstuderande möjligheten att hyra startpaket, innehållande bl.a. husgeråd, för kortare vistelser i Finland på samtliga Novias verksamhetsorter.

 

Studerandekultur

2018 var ett speciellt år för Novium i och med att kåren firade sitt 10-årsjubileum. Detta uppmärksammades under olika evenemang under året men kanske främst på årsfesten, som hölls i Jakobstad 16.3. Tillsammans med andra studerande- och studentkårer var Novium under året med och ordnade traditionella studerandeevenemang så som Wappen, fackeltåg på självständighetsdagen och fastlagstisdagens pulkatävlingar i Vasa och Åbo. Novium ordnade även traditionsenligt BTS-party på samtliga Novias verksamhetsorter.

Novium fastlaskiainen2Fastlagstisdagens pulkatävlingar i Vasa 13.2.2018.

Arsfest 2Noviums styrelse 2018 med rektorn: Maria Tokou, Edith Nyman, Samuli Salminen, Sharie Sveholm, Jenny Sandberg, Linda Johans och Örjan Andersson.