Tack till våra donatorer

Tack för ditt stöd!

Yrkeshögskolan Novia tackar för ditt stöd i kampanjen Stöd framtidens kunnande. Novia behöver en stark ekonomisk grund att stå på för att trygga sitt uppdrag att ge god högskoleutbildning på svenska, för det tvåspråkiga samhällets behov.

Vi vill garantera högklassig svenskspråkig undervisning i Finland även i framtiden. Genom detta vill vi säkerställa service på svenska, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett rikt kulturliv i våra regioner. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. 

noviasigill k10


Vi är med och stöder Yrkeshögskolan Novia genom kampanjen Stöd framtidens kunskap. Endast de som godkänt publicering är listade nedan.

Företag och samfund

1. Ab LKI Käldman Oy
2. Ab Mellanå Plant Oy
3. Ab Solving Oy
4. Aktia Bank Abp
5. Aktiastiftelsen i Korsholm sr
6. Aktiastiftelsen i Oravais
7. Aktiastiftelsen i Vasa sr
8. Andelslaget Österbottens Kött
9. Arla Oy
10. Botnia Marin Oy Ab
11. Contria Oy
12. DIFF - Ingenjörerna i Finland r.f.
13. Ekenäs Energi
14. Evald och Hilda Nissis stiftelse sr
15. Finlands Svenska Byggare r.f.
16. Fiskars Oyj Abp
17. Föreningen Konstsamfundet r.f.
18. Geberit Production Oy
19. Grano Oy
20. Handlanden Gustaf Swanljungs Donationsfond
21. Harry Schaumans stiftelse
22. Hogia Ferry Systems Ab
23. Högskolestiftelsen i Österbotten
24. Insinööritoimisto Granlund Pohjanmaa Oy
25. Jake Rakennus Bygg Oy
26. Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse sr
27. KPO
28. KWH-koncernen Ab
29. Liikesivistysrahasto
30. LokalTapiola
31. Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse
32. Merinova Ab
33. Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta
34. Mäenpää Rakennus Oy - Byggnads Ab
35. Peab Oy
36. Per Spakis stiftelse sr
37. Pro Allegro rf
38. Rakennusmestarien Säätiö sr
39. Ramboll Finland Oy
40. Snellmans Köttförädling Ab
41. Sparbanksstiftelsen Aktia i Petalax
42. Sparbanksstiftelsen Aktia Pörtom
43. Sparbanksstiftelsen i Ingå
44. Stiftelsen A.B. Svenska småbruks och egna hems undervisningsfond sr
45. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
46. Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
47. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr
48. Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr
49. Stiftelsen för kunskapsteori och informatik sr
50. Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland (Svenska kulturfonden)
51. Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen
52. Stiftelsen för Åbo Akademi
53. Stiftelsen M och A Löfgrens Understödsfond sr
54. Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium
55. Sweco Rakennetekniikka Oy
56. Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland rf.
57. Svenska Folkskolans vänner
58. Svenska kulturfonden i Björneborg
59. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf.
60. Svensk-Österbottniska Samfundet
61. Sydkustens Andelsbanksförening
62. Talonrakennusteollisuuden Pohjanmaan Piiri ry.
63. Tradenomiliitto TRAL ry
64. Valio Oy
65. Wapice Ltd
66. Vasa Andelsbank och Andelsbankerna i Österbotten
67. Vasa Elektriska
68. VEO Oy
69. Veritas Pensionsförsäkring
70. Viktor Ollqvists stiftelse
71. William Thurings stiftelse
72. Viria Oyj
73. Västra Nylands handelskammare
74. Vörå Sparbanks Aktiastiftelse sr
75. Österbottens företagarförening
76. Österbottens handelskammare
77. Österbottens handelskammare, Jakobstad

Privatpersoner

1. Ahlbäck Mikael
2. Andersson Helmer
3. Andersson Örjan
4. Backström-Widjeskog Bettina
5. Buss Anna
6. Böckelman Thomas
7. Ehrnrooth Albert
8. Ekstrand Anne
9. Finne Thomas
10. Granqvist Stefan
11. Haglund Tomas
12. Heikel Mats
13. Heir Kjell
14. Hellund Cecilia
15. Jusslin Björn
16. Karp Ulrica
17. Kass Linda
18. Koivisto Kimmo
19. Lillas Alice
20. Lindholm Mats
21. Mård Thomas
22. Mäkinen Hanna
23. Nordström Anders
24. Nygård Björn
25. Roos Kim
26. Sandberg-Kilpi Eva
27. Selin Janina
28. Serifat Biobaku
29. Sjöholm Peter
30. Stenman Kristina
31. Sved Holger
32. Svens Carola
33. Taxell Christoffer
34. Westergård Rune