Personalstatistik

Anställda i huvudsyssla (per 31.12.2018)

Undervisningspersonal

Personal inom administration och stödtjänster

Personal inom forsking och utveckling samt CLL

Antal anställda i huvudsyssla ortsvis per 31.12.2018

134

Vasa

33

Jakobstad

48

Raseborg

74

Åbo

 

 

Utbildningsnivå hos undervisningspersonal i huvudsyssla

 
Åldersstruktur

 

Könsfördelning

Sjukfrånvaro

1784

dagar år 2018

1972

dagar år 2017

6,17

dagar/anställd år 2018

6,94

dagar/anställd år 2017

Anställningsförhållande