Personaldagar 2018

Fullspäckat program på personaldagarna 

Omkring 150 Noviaanställda samlades vid Campus Allegro i Jakobstad då Yrkeshögskolan Novia inledde sitt tionde läsåret med personaldagar 21-22 augusti.

Digitalisering, målfokusering och gemensamma projekt. Hur ser nuläget ut, och hur ska vi göra för att komma vidare och bli ännu bättre? Det var några av tyngdpunkterna på de skräddarsydda workshoppar och inspirerande föreläsningar personalen fick ta del av då den samlades i Jakobstad i augusti.

Föreläsningar och presentationer

Under två dagar klirrade kaffekopparna i Campus Allegros foajé, och personalen fick möjligheten att träffa sina långväga medarbetare, nätverka och diskutera. Det formella programmet bjöd på en lägesanalys av rektor Örjan Andersson och styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, en genomgång av NCU-auditeringen som stod för dörren, introduktion av datahanteringsprogrammet Peppi, och aktualiteter från studerandekåren Novium. Personalen fick också ett smakprov av hur metoden Lean kan användas i vardagen och en presentation av konceptet Novia Network för alumner.

 

 

Riktade workshoppar

Tanken bakom personaldagarna är att motivera personalen med nya kunskaper, insikter och inspiration. För att väcka nya idéer och kreativa samarbeten ordnades utöver det formella programmet också det här året workshoppar och föreläsningar med specifika ämnen som är aktuella för de olika personalgrupperna i vår organisation. Exempelvis var en stor del av den undervisande personalen intresserad av workshopparna om feedback, coaching och experimenterande verksamhetskultur, medan FoU-personalen samlades för att fundera över gemensamma projekt, och medarbetarna på studerandeservice fick nyttig information om vilka förändringar som är att vänta inom antagningen.

Personaldagarna ska fungera som en inspirationskälla, och som ett forum där organisationens vi-känsla kan stärkas. Efter två intensiva dagar med mat, dryck, mingel, musik, teater, rundvandringar kunde personalen på Novia inleda läsåret 2018-2019 i mycket positiv anda.

 

SVARTSJO JENNY IMG 3

Kommunikationschef
Jenny Svartsjö

Personaldagar 2018

Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018
Personaldagar 2018