Ledning

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

 

kaj gustaf berg

ulrica karp

lasse svens

malin brannback


johan aura

tomas hayry2

mats lindfelt2

camilla ribacka

emil granberg

 

 

 

 

I ordningsföljd från vänster: Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, Ulrica Karp, Lasse Svens, Malin Brännback, Johan Aura, Tomas Häyry, Mats Lindfelt, Camilla Ribacka och Emil Granberg.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ägande
75 % Åbo Akademi
12,5 % Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
12,5 % Utbildningsstiftelsen Sydväst 

Den nya styrelsen tillträdde 18.6.2018.

Kaj-Gustaf Bergh, Styrelseordförande, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Ulrica Karp, Viceordförande, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Malin Brännback, Åbo Akademi
Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Tomas Häyry, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Mats Lindfelt, Åbo Akademi
Camilla Ribacka, Personalrepresentant
Emil Granberg, Studeranderepresentant

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson
Sekreterare: Förvaltningschef Kjell Heir 

Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp 2018

 

orjan11

kjell heir

wille4

therese

jenny svartsjo

holgersved

evamatintupa

eva sandberg kilpi

kajsa2

 

 

 

 

Rektor Örjan Andersson, Vasa
Förvaltningschef Kjell Heir, Vasa
Chef för forskning och utveckling Wilhelm Fortelius, Raseborg
Ekonomichef Therese Nyström-Saaristio (från och med 17.8.2018)
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, Vasa
Tf. Enhetschef för enheten Vasa Holger Sved från 1.12.2018 (tidigareTony Pellfolk)
Tf. Enhetschef för enheten Vasa Eva Matintupa från 1.12.2018 (tidigareTony Pellfolk)
Enhetschef för enheten ÅboRaseborg Eva Sandberg-Kilpi
Enhetschef för enheten Jakobstad Kajsa Dahlbäck från 1.8.2018 (tidigare Sören Lillkung)

Ledningsgruppens sekreterare VD-assistent Pia Rönnlund, Vasa