Jakobstads Konsertsal Ab - Schaumansalen

Verksamhet och användning 

Verksamhetsåret 2018 uppvisade fortsatt livlig verksamhet med närmare 130 evenemang i Schaumansalen. Konsertsalens styrelse genomförde en nyordning år 2016 där salens personalstruktur förändrades och antalet egna produktioner reducerades. Salen fortsatte 2018 sitt samarbete med olika konsertarrangörer, bl.a. Term Musik, Musikteater i Österbotten r.f., Jakobstads Sinfonietta och Svenska Arbis, varför uthyrningsgraden av salen ökade. JKS biljettintäkter minskade därför liksom salens totala omsättning. 

Nyordningen genomfördes under år 2017 och gav synnerligen glädjande utslag. Schaumansalens ekonomi uppvisade nu för första gången ett positivt resultat och bolaget har utvecklat en framkomlig modell för hur verksamheten kan bedrivas publik och utbildningar till fromma men med en hållbar ekonomisk struktur. 

Staden Jakobstad samarbetade med salen genom att hyra 60 så kallade kvotdagar som, till ett subventionerat pris, fördelades mellan lokala och regionala föreningar och evenemangsarrangörer. 

Schaumansalen samarbetade under året tätt samman med utbildningarna i Campus Allegro vilka regelbundet hyr in sig i salen. Detta, kompletterat med verksamheter på teaterscenen Black Box och utställningsutrymmet White Box, ger kvalitet i utbildningen och möjliggör regelbunden närvaro av de främsta mästarna och förebilderna inom musik, scenkonst och visuell konst.
Vid arrangerandet av egna evenemang försöker salen så långt det är möjligt ta in produktioner som på olika sätt gagnar och stöder studerande i campus. Studerande kan delta gratis i de flesta konserter, föreställningar och evenemang som produceras i salen. 

Genom samarbete med Novia och en lokal donation, kommer Schaumansalen tack vare en ny 4 K-projektor av högsta kvalitet, att kunna utveckla filmverksamheten samtidigt som de omtyckta Digital Live-operaföreställningarna från Metropolitan fortsätter. Projektorn i kombination med salens utmärkta ljudåtergivning ger även salen förbättrade möjligheter för konferens- och föreläsningsverksamhet. 

Festivaler och mässor 

Under verksamhetsåret arrangerades totalt fyra festivaler i Schaumansalen och Allegro - Runebergsveckan i februari, Viva Allegro i mars, Jeppis Jazz i oktober samt RUSK Kammarmusik i Jakobstad i november. 

Under Runebergsveckan (4-11.2) gästades Schaumansalen bland annat av svenska komikern Henrik Schyffert samt av Vasa Stadsorkester som under ledning av James Lowe gav en Unga Solisters konsert tillsammans med musikstuderande från de olika österbottniska musikinstituten. Bland övrigt program i salen kan nämnas skolkonserter med Lastenorkesteri Orffit och Anders & Mållgan tillsammans med Apan Anders. Den årliga Runebergsfesten arrangerades i Schaumansalen söndagen den 11.2. Festtalet hölls av Bo Kronqvist och för de musikaliska inslagen stod gruppen Topeliusvägen och Jakobstads Sångarbröder. Runebergsveckan arrangeras av Jakobstads Kulturbyrå och Schaumansalen deltar årligen med flera evenemang.

Viva Allegro, som utgör Campus Allegros födelsedagsvecka, arrangerades den 12-17.3. Under veckan arrangerades ungefär 30 olika evenemang. Veckans höjdpunkt var utbildningarnas jubileumskonsert ”Allegro 5!”. I konserten medverkade Allegro Youth Band, Allegro Big Band och studerande från Musikhuset i Jakobstad. Konserten dirigerades av Michael Ford, Anders Sjölind och Hans Hjortek (SWE). Bland veckans övriga gäster kan nämnas den svenska komikern och programledaren Kristian Luuk samt sångerskan och skådespelaren Emma Klingenberg. Under Viva Allegro förenas alla aktörer inom Campus Allegro och programmet består av föreläsningar, konstutställningar, konserter, modevisningar, seminarier och olika interkulturella evenemang. Veckan fungerar som plattform där studerande och personal ges möjligheten att utveckla sin företagsamhet genom försäljning av egna produkter, möten med kunder, skapande av nätverk o.s.v. 

Jeppis Jazzfestival arrangerades 8-14.10. Bland årets gäster i Campus Allegro kan nämnas Yellowjackets feat. Luciana Souza. För att fira 20 år av utbildning inom rytmmusik i Jakobstad arrangerades konserten Rhythm 20! i Schaumansalen 10.10. Orkestern, bestående av lärare och studerande i Campus Allegro, leddes av Mikael Svarvar och som konferencier verkade Antti Koivukangas. Kvällens solister utgjordes av alumner från Novia och YA! i Jakobstad. Under veckan arrangerade utbildningarna (Jakobstadsnejdens musikinstitut, YA i Österbotten och Novia) ett flertal Jazz- och rytmkonserter. 

RUSK Kammarmusik arrangerades för sjätte gången 20-24.11. Festivalens tema ”Vågbrytningar” möjliggjorde ett dynamiskt och mångsidigt konsertprogram och till arrangörens stora glädje blev 2018-års festival ett rekordår både vad gäller medverkande gästartister och mängden publik som gästade festivalen. Som årets tematonsättare verkade estniska Erkki-Sven Tüür och bland årets gästartister kan nämnas Mellersta Österbottens kammarorkester, dirigenten-pianisten Simon Crawford-Phillips, kontrabasisten Niek de Groot, pianisten Heini Kärkkäinen, violinisterna Elina Vähälä och Hugo Ticciati, cellisterna Jakob Koranyi, Nicolas Altstaedt och Mikko Ivars, altviolinisten Andres Kaljuste, flöjtisten Janne Thomsen och dragspelaren Mikko Luoma. Som festivalens konstnärliga ledare verkade, som under tidigare år, kompositören Sebastian Fagerlund och klarinettisten Christoffer Sundqvist. Under festivalen arrangerades totalt 12 konserter i Schaumansalen, Campus Allegro samt på olika håll i staden. På programmet stod förutom musik av bl.a. Erkki-Sven Tüür, Arvo Pärt, Arnold Schönberg och George Crumb även flera finländska premiärer, bl. a. av Sebastian Fagerlunds Fuel II och Erkki-Sven Tüürs Lichttürme II. YLE klassinen gästade två av festivalens konserter – ”Flamma” som radierades live den 21.11 samt ”Via Baltica” som spelades in och radierades 28.11. Antalet konsertbesökare uppgick till ca 1800 och de radierade konserterna har i efterhand nåtts av drygt 1600 lyssnare. 

Den 8.12 arrangerades Allegro Xmas. Under dagen arrangerades en välbesökt design-marknad och på kvällen arrangerades traditionsenliga julkonsert ”YA Christmas” i Schaumansalen. Den 19.12 önskade Schaumansalen sin trogna publik God Jul i form av en tvåspråkig ”Christmas Sing-Along”- julkonsert. Husbandet Los Allegros ackompanjerade såväl publik som solister. Årets solister var Kajsa Dahlbäck, Annika Mylläri, Rebecca Varhama och Sören Lillkung

 Schauman Hall Digital Live

 Under 2018 fortsatte Schaumansalen sitt samarbete med svenska Folkets Hus och Parker. Folkets Hus och Parker har sänt scenkonst live på bio sedan 2003 och antalet biografer som deltar ökar ständigt. Från början var sju biografer med och nu är 170 biografer anslutna till Folkets Hus och Parkers nätverk Live på bio. Live på bio har blivit en av Sveriges viktigaste satsningar på kulturtillgänglighet i hela landet och bygger på ett stort antal ideellt engagerade personer ute i landet. I samarbete med FHP livesände Schaumansalen operor från Metropolitan, New York. Bland några av höjdpunkterna kan nämnas Mozarts Còsi fan tutte och Puccinis La Bohème. En svagt nedåtgående trend i publiksiffrorna föranleder någon åtgärd inom 2019 ifråga om Live på bio-konceptet.

Samarbetspartners

Under verksamhetsåret samarbetade Schaumansalen med bl.a., JKG r.f., Jakobstads Arbis, Pietarsaaren suomenkielinen työnväenopisto, Folkets Hus och Parker, Jakobstads Kulturbyrå och Staden Jakobstad, Mellersta Österbottens Kammarorkester, Vasa Stadsorkester, Jakobstads Sinfonietta, Karleby Vinteraccordeon, Pro Allegro r.f. samt utbildningarna i Campus Allegro (Novia, Jakobstadsnejdens Musikinstitut,  YA, Centria och Åbo Akademi). 

Understödsföreningen Pro Allegro r.f.

Föreningen Pro Allegro deltar i den konstnärliga verksamheten på många olika sätt. Föreningen bidrar både på ett ekonomiskt och praktiskt plan. Tack vare det volontärarbete som konsertsalsvärdarna och -värdinnorna utför lyckades salen under året spara in närmare 6 000 euro. Pro Allegros ekonomiska understöd till salen uppgick 2017 till 8 000 euro. Pro Allegro inledde år 2017 även ett aktivt arbete med att utveckla den visuella konstens synlighet i staden Jakobstad. 

Gäster

Schaumansalen gästades 2018 av bl.a Lofsan Sandström, Lastenorkesteri Orffit, Kristian Luuk, Henrik Schyffert, Fredrik Lindström, Paolo Roberto, Lars Karlsson Band, Vasa Stadorkester, Mellersta Österbottens Kammarorkester, Nordman, Emma Klingenberg, FORK, Chris Kläfford, Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto, Doogie White, SagaFur, Baltic Yachts, Jesse Kaikuranta, André Linman, Fredrik Furu, Jack Vreeswijk, The Boppers, Yellowjackets, Sanna Nielsen, Luciana Souza, Simon Crawford-Phillips, Niek de Groot, Heini Kärkkäinen, Elina Vähälä, Hugo Ticciati, Jakob Koranyi, Nicolas Altstaedt, Mikko Ivars, Andres Kaljuste, Janne Thomsen, Mikko Luoma, Sebastian Fagerlund och Christoffer Sundqvist

 

Omsättning

Omsättningen för Jakobstads Konsertsal Ab

261 

tusen euro i omsättning 2018

267

tusen euro i omsättning 2017

333

tusen euro i omsättning 2016

 

Året 2018 i siffror

  2018 2017
Antal besökare  19 794 19 438
Antal besökare till evenemang med fritt inträde  ca 6000 6000
Antal tillställningar  123 135
    Utbildningsarrangemang   ca 40 40
    Jakobstads Sinfoniettas arrangemang              12 7
    Utbildningar som hyresgäst (dagar)  86 86

   

Styrelse

Örjan Andersson, ordförande
Kaj-Gustaf Bergh, medlem
Anne Ekstrand, sekreterare 

Personal

Kajsa Dahlbäck, VD från 1.8.2018 
Sören Lillkung, VD under tiden 1.1-31.5.2018
Susanna Frände, ekonomi
Anna Madsen, producent
Niklas Harju, tekniker 1.1-31.8.2018
Lise Strand, informatör, biljettförsäljning