Marknadsföringssatsningar

Universitets- och yrkeshögskoledagar, UniYH-dagar ordnades i Åbo 19.1 och i Vasa 26.1 tillsammans med Åbo Akademi. Evenemangen är populära och 2018 deltog cirka 500 elever och 23 studiehandledare i Åbo. I Vasa deltog ungefär 700 elever och 27 studiehandledare. Novia och ÅA ordnade lunchträff för studiehandledare där de båda högskolorna berättade om nyheter och aktualiteter.

UniYH-dagarna lockade svenskspråkiga gymnasier, yrkesinstitut och folkhögskolor i närregionen. Deltagarna fick information om Novias och ÅA:s utbildningsutbud under presentationer och vid mässbord. Under dagarna erbjöds deltagarna även möjligheten att delta i olika typer av förevisningar, aktiviteter och rundvandringar för att få en mångsidig bild av utbildningarna.

Ytterligare en Universitets- och yrkeshögskoledag ordnades i Åbo 9.3 tillsammans med ÅA. Ungefär 600 studerande och studiehandledare från regionens gymnasier och yrkesinstitut bekantade sig med Novias utrymmen i Åbo samt med Novias utbildningsutbud.

Novia deltog för första gången i Let’s Go-mässan som ägde rum i Lovisa 30.1. Let’s Go är ett evenemang för unga som söker mer information om fortsatt utbildning och sommararbete.

Novia presenterade sina utbildningar på Edu+Job-mässan i Karleby 8.2. Evenemanget riktade sig till unga och vuxna som söker sig till fortsatta studier och arbetssökande. Mässan besöktes av 2 200 personer.

Öppet hus vid Aboa Mare arrangerades både 10.2 och 20.11 och riktade sig till personer som är intresserade av studier inom sjöfart. Besökarna fick bekanta sig med utbildningarna, kursutbudet och simulatorerna i Aboa Mare. Även studerande var på plats för att berätta om sina studier.

Beväringskommittén vid Nylands brigad arrangerade en studiemässa för beväringarna 15.2. Beväringarna kunde ställa frågor om Novias utbildningar till både personal och PR-tutorer som deltog i mässan.

Allegro Open studiemässa ordnades i Jakobstad 14.3. I mässan deltog utbildningar och företag som finns vid Campus Allegro. Under mässan presenterades Novias utbildningar i Jakobstad genom presentationer, information vid mässbord och rundvandringar i campus. Mässan riktade sig främst till tredje årets studerande på andra stadiet och vuxenstuderande.

Tillsammans med högskolorna i Åbo deltog Novia i evenemanget ”Tvåornas dag” där besökarna fick bekanta sig med Åbohögskolornas utbildningar. Tillställningen riktade sig främst till andra årets studerande vid gymnasier och yrkesinstitut samt studiehandledare.

Novia presenterade sina utbildningar 23.3 på Raseborgs jobbmässa, som besöktes av cirka 200 personer.

Konferens för examens- och utvecklingsarbeten ordnades vid Campus Vasa 11–12.4, 14.5 samt 20–22.11. Evenemangen ordnas för att ge studerande, deras uppdragsgivare, personal och allmänheten en möjlighet att mötas och diskutera de projekt som studerande arbetat med.

Läsåret 2018–2019 invigdes i Vasa med Vasa Campus Festival 5.9. Under festivalen uppträdde ett flertal inhemska artister såsom Mira Luoti, Spekti och Teflon Brothers. Till festivalen, som ordnades av Yrkeshögskolan Novia, VAMK och Vaasan yliopisto, välkomnades högskolornas studerande och personal samt stadens invånare.

Novia deltog för andra gången i Lukiopäivä som ordnades av VAMK och Vasa universitet 11.10. Evenemanget riktade sig till finskspråkiga gymnasieelever i västra Finland och dagen lockade runt 1 800 besökare. Novia presenterade sitt utbildningsutbud i en monter på torget i Alere. Besökarna fick också testa sin snabbhet i ett reaktionsspel.

AMK-päivä ordnades 9.11 i Åbo tillsammans med yrkeshögskolorna Turun AMK, Diak och Humak. Evenemanget som lockade i huvudsak finskspråkiga elever och studiehandledare från Egentliga Finland och Nyland. De fyra yrkeshögskolornas utbildningsutbud presenterades av personal och studerande under informationstillfällen och mässliknande former. Samtidigt ordnade högskolorna i Åbo en gemensam infodag för andra stadiets studievägledare.

Finlands största utbildningsmässa. Studia-mässan ordnades i Helsingfors 27–28.11. Mässan är Finlands största utbildningsmässa och besöktes av 13 000 personer. Novia presenterade sina utbildningar vid montern "Åbo som studiestad", där Åbo stad samt högskolorna Novia, Åbo Akademi, Turku AMK, Turun Yliopisto fanns representerade. I montern delades 5000 "Kiss my Turku" kassar ut, kassarna var fyllda på förhand med material om utbildningsutbudet från dessa högskolor.

Novia deltog också tillsammans med Vasa stad, VAMK, Vasa universitet, Åbo Akademi samt juridiska avdelningen vid Helsingfors universitet i en monter som representerade Vasa som studiestad.

”Lyckas i Finland” var temat då Novia, Åbo Akademi och Helsingforsalliansen (Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan) tillsammans marknadsförde sina utbildningar på studentmässan SACO i Stockholm 28-30.11. Mässan besöktes av drygt 22 200 personer är det största forumet för studieval efter gymnasiet i Sverige. Praktiska tips gällande ansökan och livet som studerande i Finland fick besökarna av formgivarstuderande Elin Larsson från Sverige.

Nytt från hösten 2018 är att Novia står för busskostnaderna då gymnasier eller yrkesskolor kommer på PR-besök till något av våra campus.

 

 

SVARTSJO JENNY IMG 2939

 

Kommunikationschef
Jenny Svartsjö