Internationell mobilitet

Nordplus intensivkurser - korta men givande

Många korta studerandeutbyten är ett särdrag för Novias internationella verksamhet. En stor del av dessa kan tillskrivas det aktiva samarbetet inom Nordplus-nätverken. Förutom traditionella studerande-, praktik- och lärarutbyten ordnades ett flertal intensivkurser inom Nordplus-programmet under fjolåret som många studerande och lärare från nordiska och baltiska partnerhögskolor deltog i. Novia stod som arrangör för fyra av dessa kurser:

 • Events as Means for Promoting Tourism, Health, Wellness, and Culture in the Nordic Baltic Region (TURID)
 • Resursstarka barn - mångkulturellt arbete bland barn och familjer inom småbarnspedagogiken (Resursstarka barn i Norden)
 • Utsatta kvinnor och flickor på flykt (Nordvind)
 • Forest Management for Enhanced Wind Resistance (Nordnatur)

Från Novia deltog studerande och lärare vid följande intensivkurser utomlands:

 • Hemlöshet, i Norge (Norddiakoni)
 • Traditional Methods of Producing Pine Tar i Estland (Nordic-Baltic Network of Engineering)
 • Complementary therapies and ethical concerns i Lettland (Norlys)
 • Kraftverkssimulering i Sverige (IVSP)

Så här skriver en lärare inom sociala området i sin rapport över en intensivkurs:

”Avslutningsvis kan konstateras att intensivstudieveckor är ett utmärkt sätt för de studerande som inte önskar åka på långa utbyten att få bekanta sig med våra nordiska grannländer och på så sätt bli en del av högskolornas internationaliseringsprocesser. Intensivkurser är intensiva och krävande men ger ofta tusenfalt tillbaka. Samtliga studerande som deltog uttryckte sin uppskattning över att ha erbjudits möjligheten att delta”. 

 
 

International Staff Week i Vasa

Novia och VAMK (Vasa yrkeshögskola) genomförde en gemensam internationell vecka 16-20 april i Vasa. Personal vid internationella verksamheterna stod för de praktiska arrangemangen och lärare vid de enskilda utbildningarna var engagerade i samband med undervisning, workshoppar och företagsbesök. Veckans tema var
Global Challenge med undergrupper inom

 • Engineering Tomorrow
 • Welfare
 • International Business

Deltagarna kunde undervisa inom ovannämnda områden och/eller delta i programmet som bestod av föreläsningar, workshoppar och företagsbesök. Undervisningen riktades till både Novias och VAMK:s studerande. Alla deltagare hade möjlighet att presentera sina egna hemhögskolor och -länder på en mini-mässa i Alere. Guidade rundturer ordnades till undervisnings- och forskningscentret Technobothnia, Vasas vetenskapliga bibliotek Tritonia och Novias och VAMK:s gemensamma undervisningsutrymmen i Alere.

Veckan inleddes med ett get-together-event i Alere med mingel, snacks och underhållning av Novias duktiga musikstuderande. Värdar för kvällen var Novias enhetschef i Vasa och VAMK:s rektor. Kvällen var lyckad och fick mycket positiv feedback av deltagarna.

Varje dag inleddes med en keynote speaker som föreläste inom ett av veckans temaområden.

 • Development Manager at Kvarken Council Susanna Ehrs:
 • “Cross-border cooperation in the Kvarken region”
 • Senior Lecturer Roger Nylund: "What – if anything – can student mobility do to help us meet global challenges? Case EPS"
 • EU Affairs Manager Bruno Woeran: “Education and Research: EU Funding opportunities for Int´l Collaboration”

Gästerna kunde välja mellan två parallella workshoppar: Technology within Welfare and Business och Digitalisation and Virtual Education. Inkommande lärares undervisningsprogram genomfördes i samarbete med de båda högskolornas lärare inom motsvarande ämnesområde. Deltagarna hade möjlighet att göra studiebesök till Wärtsilä, Westenergy eller Folkhälsan.

 

Studerandemobilitet

  2018 2017  
över tre månader
Från Novia 124 150  
Till Novia 112 110  

under tre månader
Från Novia 208 216  
Till Novia 56 78  

Personalmobilitet

  2018 2017
antal utbyten
Från Novia 279 302
Till Novia 164 163
 
antal dygn
Från Novia 1434 1193
Till Novia 1043 818

Populäraste destinationerna, studerande 2018, över tre månader

Utresande

 • Sverige
 • Indonesien
 • Norge och Tyskland
 • Spanien
 • Nederländerna
 • Danmark, Korea, UK

Inkommande

 • Tyskland
 • Spanien
 • Nederländerna
 • Kina
 • Ukraina
 • Frankrike

 

Populäraste destinationerna, personal 2018
 

Utresande

 • Sverige
 • Norge
 • Spanien
 • Tyskland
 • Grekland

Inkommande

 • Sverige
 • Tyskland
 • Danmark
 • Norge
 • Kina
 • Nederländerna