Händelser under året

Internationell mobilitet

internationella 3

Novias studerande kan studera eller göra praktik utomlands som en del av sin examen. Även lärare och övrig personal kan delta i internationell mobilitet genom undervisning, fortbildning eller utbyte av best practices.

Läs mer ›

Pedagogik i fokus

pedagogik2

Som bas för Novias pedagogiska fokus ligger högklassig utbildning, studerandecentrering samt FoU-verksamhet. Den högklassiga utbildningen bygger på att personalen är professionell och engagerad, pedagogiskt reflekterande och medvetet utvecklar gynnsamma didaktiska tillvägagångssätt.

Läs mer ›

Satsning på kvalitet

kvalitet3

Novia profilerar sig som en högskola som prioriterar systematisk kvalitetsledning.  Novias kvalitetsledning är också certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär att hela vår verksamhet varje år granskas av certifieringsorganet DNV GL. Detta för att garantera bästa kvalitet och ständig utveckling av Novia.

Läs mera ›

 

Studerandekåren Novium

Arsfest 2018 liten
Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandes intressen. Detta förverkligas genom studeranderepresentation och intressebevakning i olika organ inom Novia och hos externa samarbetsparter, genom tutorverksamhet, utbildningar, studerandeförmåner och evenemang.

Läs mer ›

Marknadsföringssatsningar på mässor och evenemnag

marknadsforing2

Novia satsade på marknadsföring genom att delta i flera olika mässor och evenemang som riktar sig till ungdomar.

Läs mer ›

President Niinistö och fru Haukio besökte Technobothnia

president4

President Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio besökte undervisnings- och forskningscentret Technobothnia i Brändö

Läs mer ›