Dotter- och intressebolag

Aboa Mare Ab  och GigaMare Inc.

Aboa Mare Ab

Aboa Mare Ab registrerades år 2005. Bolagets uppgift är att ordna utbildnings- och konsulttjänster inom den maritima sektorn. Verksamheten innefattar även anskaffning och hyrning av utbildningsutrustning, -utrymmen och -personal. Bolaget ägs till 70 % av Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och resterande 30 % ägs av Axxell Utbildning Ab. Den totala omsättningen för 2018 uppgick till  1,48 miljoner euro. 

För att hålla omsättningens nivå har Aboa Mare Ab ökat satsningen på marknadsföring och utveckling av nya produkter. Bland annat har man utvecklat kurser inom ämnesområdena arktiska farvatten (polarkodkurser) och dynamisk positionsbestämning samt kurser enligt IGF–koden för fartyg som använder gas som bränsle.

 

Omsättning för Aboa Mare Ab


1,48

miljoner euro i omsättning 2018

1,33

miljoner euro i omsättning 2017

1,38

miljoner euro i omsättning 2016

GigaMare Inc.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi äger 20 % av bolaget GigaMare Inc. med hemort Filippinerna. Bolaget erbjuder utbildningstjänster huvudsakligen inom den maritima sektorn.

 

Omsättning för GigaMare Inc. *

2,6

miljoner euro i omsättning 2018

2,3

miljoner euro i omsättning 2017

2,6

miljoner euro i omsättning 2016

  

* Summan som uppges i euro, omräkningskurs i Filippiska pesos, PHP uppges nedan.


2018  154 171 024 PHP med omräkningskurs 0,01662
2017  145 661 343 PHP med omräkningskurs 0,01562
2016  135752259,28 PHP med omräkningskurs 0,01911