Bokslut 2018

Bokslutet för 2018 publiceras i juni 2019.