Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia

Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia grundades hösten 2000. Institutet är gemensamt för Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Institutet har till uppgift att samordna och utveckla för båda upprätthållarna gemensamma funktioner främst inom utbildning och tillämpad forskning. Aronia är placerat på Novias Campus Raseborg. Som Aronias föreståndare verkar doc. Wilhelm Fortelius.

Aronia2015 firstpage

Ta del av Aronias verksamhetsberättelse 2015 här.

 

Aroniaresearch2014

 

 

 

Coordinate Projects Around the World