Uutiset

Haitalliset vieraslajit ovat merkittävä ongelma myös Raaseporissa. Ne yksipuolistavat kasvi- ja eläinlajistoa ja kaventavat siten luonnon monimuotoisuutta. Luonnonkukkien Raasepori -hankkeen tavoitteena oli saada talkoiden avulla vieraslajien valtaamia alueita takaisin seudun luontaisille kasvilajeille.

Hankkeella oli kesän 2021 aikana noin 80 talkoot yli 15 kohteessa eri puolilla Raaseporia. Torjuttavat haitalliset vieraslajit olivat jättipalsami, espanjansiruetana, kurtturuusu ja lupiini. Talkoot järjestettiin yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Näitä olivat Raaseporin kaupunki, Raaseporin Luonto ry, kyläyhdistykset ja Karjaan seudun puutarhaseura.

Hanke järjesti neljä vieraslajeihin liittyvää teemapäivää opiskelijoille. Sustainable Coastal Management –koulutusohjelman opiskelijat tutustuivat japanintatariin, espanjansiruetanaan sekä jättipalsamiin, jota kitkimme luonnonsuojelualueella Tammisaaressa. Metsätalousopiskelijat torjuivat kurtturuusua ja japanintatarta. Novian kaksi harjoittelijaa kartoittivat vieraslajien kasvupaikkoja, dokumentoivat talkoiden tuloksia ja osallistuivat talkoisiin. Lisäsimme ihmisten tietoisuutta vieraslajeista myös tiedotustilaisuuksissa ja tiedotusvälineiden kautta.

Hankkeen aikana perustettiin etanaverkosto suunnittelemaan ja organisoimaan espanjansiruetanan torjuntaa jatkossa. Vieraskasviverkoston perustava kokous on tammikuussa 2022. Verkostojen tarkoitus on toimia informaatiokanavina, osallistaa ihmisiä vieraslajien torjuntaan sekä toimia yhteistyössä kaupungin ja muiden suurten maanomistajien kanssa.

Projektin rahoitus tuli ELY-keskukselta ja Svenska kulturfondenilta.

  • Hankkeessa mukana olevat paikalliset yhdistykset:
  • Antskogin kyläseura
  • Fiskarsin kyläseura
  • Hembygdens vänner i Snappertuna
  • Karjaan seudun puutarhayhdistys
  • Mustion kyläyhdistys
  • Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys
  • Skogbyn kyläyhdistys