Kontaktuppgifter

Projektledare och praktikanter

Projektledare:

Kaisa Kauranen

email: kaisa.kauranen@novia.fi

Tel. 041 548 2609


Praktikanter:

Dmitrii Plekhanov

email: dmitrii.plekhanov@edu.novia.fi

Hanna Tsyvinskaya

email: hanna.tsyvinskaya@edu.novia.fi

Olga Angove

email: olga.angove@edu.novia.fi