Luonnonkukkien Raasepori - torjutaan haitallisia vieraslajeja ja tehdään tilaa luonnonkukille

Luonnonkukkien Raasepori – haitallisten vieraslajien torjuntahanke on käynnistynyt toukokuussa 2021. Hankkeen tavoitteena on saada talkoiden avulla vieraslajien valtaamia alueita takaisin seudun luontaisille kasvilajeille. Lisäksi Novian harjoittelijat ja opiskelijat kartoittavat vieraslajien kasvupaikkoja, dokumentoivat talkoiden tuloksia, osallistuvat talkoisiin ja vetävät niitä.

Hankkeen avulla halutaan lisätä ihmisten tietoisuutta vieraslajeista. Haitalliset vieraslajit ovat merkittävä ongelma myös Raaseporissa. Ne yksipuolistavat kasvi- ja eläinlajistoa ja kaventavat siten luonnon monimuotoisuutta. Haitalliset vieraslajit leviävät nopeasti, ja niiden torjuminen on sitä kalliimpaa ja vaikeampaa, mitä myöhemmin siihen ryhdytään. Siksi toimeen kannattaa tarttua nyt.

Hankkeessa halutaan osallistaa kuntalaiset mukaan torjuntaan. Talkoot on suunniteltu ja ne järjestetään yhdessä paikallisten yhdistysten ja asukkaiden kanssa. Talkoot ovat iloista tekemistä, jossa huvi ja hyöty yhdistyvät. Kaikki ovat niihin tervetulleita. Vieraslajit, joita projektissa torjutaan, ovat jättipalsami, kurtturuusu, komealupiini ja espanjansiruetana.

Hankkeella on suunnitteilla tai alkanut talkoita noin 15:ssä eri kohteessa, mutta torjuttavilla lajeilla on kunnassa suuri määrä elinpaikkoja. Torjuntatyö on siten vasta alkuvaiheissaan. Tärkeänä tavoitteena on laajentaa toimintaa ja rakentaa verkosto, joka työskentelisi pitkäjänteisesti haitallisten vieraslajien torjumiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi. Yhteistyökumppaneina tässä työssä ja koko hankkeessa ovat paikallisten yhdistysten lisäksi myös Raaseporin Luonto ry sekä Raaseporin kaupunki.

Projektin pääasiallinen rahoitus tulee ELY-keskuksen kautta maa- ja metsätalousministeriöltä ja Svenska kulturfondenilta.

Tavataan talkoissa!


Sivun kuva: Ann-Louise Träskelin

Hankkeessa mukana olevat paikalliset yhdistykset:

 

  • Antskogin kyläseura
  • Fiskarsin kyläseura
  • Hembygdens vänner i Snappertuna
  • Karjaan seudun puutarhayhdistys
  • Mustion kyläyhdistys
  • Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys
  • Skogbyn kyläyhdistys