Vetenskapskarnevalen 2021

19
20
Friday, 19 November 2021

Novia deltar tillsammans med samtliga högskolor i Vasa i den tvåspråkiga vetenskapskarnevalen som ordnas 12-13.3.2021.

Syftet med karnevalen är att sprida kunskap om forskning som bedrivs vid universiteten och yrkeshögskolorna. Evenemanget kommer att bestå av populärvetenskapliga föredrag, paneldiskussioner, intervjuer och andra typer av presentationer kring olika teman så som teknologi, natur och hav, hälsa och välmående, skola, demokrati och samhälle, entreprenörskap och ledarskap samt kultur och kulturarv.

Programmet kommer att pågå parallellt i fyra olika lokaler i Vasa och evenemanget är öppet för allmänheten.