Novia med på Café Svenskfinland 14.7 under SuomiAreena veckan

14
Thursday, 14 July 2022
10:00am — 5:00pm
SuomiAreena i Björneborg

Folktinget deltar i politikerveckan SuomiAreena i Björneborg. Under veckan vill Folktinget synliggöra och skapa positiva attityder till det svenska språket. I år samarbetar Folktinget med Svenska Kulturfonden i Björneborg, Martha förbundet, Schildts & Söderström, Yrkeshögskolan Novia och Luckan. Yrkeshögskolan Novias dag i montern är torsdag 14.7 presenterar sina Bachelor- och Masterutbildningar samt våra moderna campus som finns i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.

För mera information
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 5617803